Autoratlīdzības kalkulators 2022

Aprēķins darbojas abos virzienos. Ievadot "Autoratlīdzība" aprēķinās "Summa izmaksai uz rokas", savukārt ievadot "Summa izmaksai uz rokas" aprēķinās "Autoratlīdzība".

Autoratlīdzība (piem. 1000):

Summa izmaksai "uz rokas" :

Darba devēja kopējās izmaksas:

0

Samaksātie nodokļi (25%):

0

Summa izmaksai "uz rokas":

0