Algas kalkulators 2024

Aprēķins darbojas abos virzienos. Ievadot "Pamatalga "uz papīra"" aprēķinās "Alga izmaksai "uz rokas"", savukārt ievadot "Alga izmaksai "uz rokas"" aprēķinās "Pamatalga "uz papīra"".

Pamatalga "uz papīra" (bruto) (piem. 1000):

Alga izmaksai "uz rokas" (neto) :

Ir ANG (Algas nodokļu grāmatiņa):

Apgādājamo skaits:

Prognozējamais neapliekamais minimums (piem. 200):

Darba devēja kopējās izmaksas:

0

Pamatalga:

0

Darba devēja VSAOI:

0

Ienākumu sadale (IIN 1. robeža: 1667):

0 | 0

Prognozējamais neapliekamais minimums:

0

Atvieglojumi par apgādājamiem:

0

Darba ņēmēja VSAOI:

0

Atvieglojumi kopā:

0

Ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamā summa:

0 | 0

IIN sadalījumā (% | %):

0 | 0

IIN kopā:

0

Algas summa izmaksai sadalījumā:

0 | 0

Pamatalga:

0

Darba devēja VSAOI:

0

Darba ņēmēja VSAOI:

0

IIN:

0

Algas summa izmaksai:

0

VSAOI kopā:

0

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN):

0

Neapliekamais minimums ir 0, ja apliekamais ienākums gadā ir vairāk kā 13200€, piem., ja darba alga mēnesī "uz papīra" ir 1100€ vai vairāk (1100 * 12 = 13200).